Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää siitä, kuinka voimme auttaa yritystäsi?

Nimi (pakollinen)

Sähköposti (pakollinen)

Aihe

Viesti

Sign up to our newsletter

Valmistus

Onko toimitusketjun suunnittelu täydellistä yrityksessäsi?
Optilonin konsultit ja myyjät ovat työskennelleet kymmeniä vuosia parantaakseen tuotantoyritysten suunnittelua. Vuosien varrella on tapahtunut paljon; parempia, nopeampia ja joustavampia työkaluja on kehitetty, mutta siitä huolimatta useat yritykset kamppailevat samojen haasteiden kanssa kuin aiemminkin. Kyseessä on tavallisesti pullonkaulojen hahmottaminen, materiaalivajeen vaikutusten ennakoiminen, eri tilausten ja asiakkaiden tehokas priorisointi ja viimeisimpänä muttei vähäisimpänä johdon, tuotanto-osaston ja sisäänoston ym. suunnittelutilanteen visualisointi.

Strategisen päätöksenteon vaikeus

Optilon auttaa tuotantoyrityksiä parantamaan strategista-, taktista- ja operatiivista suunnitteluaan. Strategisella tasolla monet yritykset kokevat haasteita liittyen toimitusketjunsa päätöksentekoa koskeviin muutoksiin. Monet yritykset kokevat, ettei heillä ole riittävät mahdollisuudet analysoida, mikä on oikea päätös perustuen odotettavissa oleviin kustannuksiin, palvelutasoihin ja läpimenoaikoihin.

Historiallisesti tämän tyyppiset analyysit on suoritettu taulukkolaskentaa apuna käyttäen. Kilpailun, tehokkuusvaatimusten ja monimutkaisen sekä dynaamisen toimitusketjuvaatimusten kasvaessa yhä useammat yritykset kokevat, ettei tämä työkalu ole riittävän kehittynyt. Toinen osa-alue, jolla monet yritykset tarvitsevat apua strategisella tasolla on operatiivisten strategioiden asettaminen, mikä ohjaa valmistustoimintaa yrityksen liiketoiminta- ja tuotantostrategian mukaan.

Minimaalisten ennustevirheiden tavoittelu

Taktisella tasolla haasteet koskevat usein kysynnän ja tarjonnan tasapainottamista. Tuotantoyrityksissä kysynnänennuste ohjaa sisäänostoa, tuotantoa, varastointia ja kapasiteettia. Ennustetarkkuudella on suuri vaikutus sekä kannattavuuteen että palvelutasoon. Niinpä monet valmistajat ovat pyrkineet parantamaan ennustustensa tarkkuutta ja moni kokee nykyään, että ennusteiden teko ja kysynnänsuunnittelu vaativat aivan liikaa aikaa.

Näiden kysyntähaasteiden lisäksi monella valmistajalla on vaikeuksia seurata odotettavissa olevaa tuotantokapasiteettia niin, että taktisella tasolla voidaan tehdä realistinen toimitussuunnitelma. Ilman tätä on vaikea sopia tavarantoimittajien kanssa toimitusaikatauluista ja suunnitella tuotantohenkilöstö- ja varastorakennetta sekä jakelua.

Tuotantoyrityksillä, joilla on käytössä vaihtoehtoisia toimitusmenetelmiä (useita tuotantoyksiköitä, jakelukeskuksia ym.) on vielä yksi haaste, johon voi tarvita erityistä tukea ja simulointimahdollisuuksia. Toinen taktisen suunnittelun osa-alue, jonka optimoinnin moni yritys kokee haastavaksi, on varastotasojen ja varmuusvarastojen laskeminen.

Monimutkaiset virrat ja vaeltavat pullonkaulat

Operatiivinen suunnittelu on etenkin tekniikan alalla alue, jonka kanssa monet yritykset kamppailevat. Toiminnallisen rakenteen tehtailla, joilla on tuhansia valmistustilauksia, lukuisia tuotantomateriaaleja ja vaeltelevia pullonkauloja, on usein vaikeuksia suunnitella tulevien viikkojen tuotantoa ilman odottamattomia viiveitä.

Moni yritys kokeekin tästä syystä, että jokapäiväiselle toiminnalle aiheutuu liikaa haittaa priorisoinnista, myöhäisistä materiaalitoimituksista joita ei huomata ajoissa sekä operaatioista, joita ei ehditä suorittaa ajoissa odottamattomista pullonkauloista johtuen. Näissä tapauksissa sekvensointi on tarpeen.

Lue lisää siitä, kuinka voimme auttaa tuotantoyrityksiä:

Lue lisää tuotantoteollisuuden referensseistämme täältä.

Haluatko tietää enemmän meidän palveluista valmistaville yrityksille?

Ota yhteyttä Optilonin myyntipäällikköön Jens Stenquistiin
+46 709 379 285 tai jens.stenquist@optilon.se (ruotsi/englanti).

Jaa