Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää siitä, kuinka voimme auttaa yritystäsi?

Nimi (pakollinen)

Sähköposti (pakollinen)

Aihe

Viesti

Sign up to our newsletter

Sales and Operations Planning

Sales and Operations Planning (S&OP) on tärkeä prosessi, jolla varmistetaan kyky vastata asiakkaan kysyntään tuotannon, jakelun ja hankintojen kautta.

S&OP prosessin ensisijainen tavoite on selvittää mitä ja minkä verran asiakkaasi ostavat ja mikä on kykysi vastata kysyntään. Toinen tavoite S&OP-prosessissa on sopeuttaa suunnitelmat taloudellisten tavoitteiden kanssa. Tämä tarkoittaa sitä, että taloudellisia tavoitteita voidaan joutua korjaamaan, mutta myös sitä, että yrityksellä voi olla useita strategisia vaihtoehtoja myynnin kasvattamiseen ja kulujen pienentämiseen.

Me Optilonilla uskomme, että tarvitaan oikeanlaista priorisointia, jotta S&OP-prosessi voi tuottaa arvoa: proaktiivisella prosessilla saadaan aikaan etuja. Perinteisesti S&OP-prosessi toteutetaan kuukausittain yhteenlasketuilla volyymeillä tuoteryhmätasolla. Vaikka tämä voi olla hyvä tapa joissakin tilanteissa, on Optilonin mallin tarkoitus mahdollistaa proaktiivinen prosessi, joka kattaa niin yksittäisten tuotteiden kuin tuoteryhmienkin suunnitelmia joustavalla tavalla. Tämän mallin edut ovat siinä, että tuotantosuunnitelmien ja tuotannon välillä ei ole eroavaisuuksia, ja lisäksi voit reagoida markkinamuutoksiin sitä mukaa kun niitä tulee sen sijaan että etenisit kokonaan etukäteen suunnitellulla kaavalla. Optilonin logistiikkaketjun modulaarinen arkkitehtuuri mahdollistaa edellä mainitun keskittymällä teknologioidemme integroimiseen, jolloin saadaan holistinen S&OP-ratkaisu. Kysynnän ja tarjonnan, sekä toimenpiteiden ja päätösten tekeminen on nopeaa ja tehokasta tällaiselta pohjalta.

Lue lisää logistiikkasuunnittelutarjonnastamme.

Kaipaatko lisätietoa myynti- ja liiketoimintasuunnittelusta?

Ota yhteyttä Optilonin myyntipäällikköön Jens Stenquistiin
+46 709 379 285 tai jens.stenquist@optilon.se (ruotsi/englanti).

Jaa