Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää siitä, kuinka voimme auttaa yritystäsi?

Nimi (pakollinen)

Sähköposti (pakollinen)

Aihe

Viesti

Sign up to our newsletter

Supply Chain Planning

Supply Chain Planning keskittyy yhden toteuttamiskelpoisen tuotantosuunnitelman tekemiseen tarkastelemalla prioriteetteja, sääntöjä ja rajoitteita.

Optilon offer Supply Chain PlanningOnko yrityksessä useita erilaisia suunnitelmia, jotka eivät sovi yhteen? Puuttuuko yritykseltä, näistä kaikista suunnitelmista huolimatta kokoava, toteuttamiskelpoinen suunnitelma? Käytätkö paljon aikaa sopeuttaaksesi suunnitelmat rajoitusten, priorisointien ja sääntöjen mukaisiksi? Onko suunnitelmien yhtenäistäminen vaikeaa eri alueita tai palvelujen läpikulkuaikoja varten? Optilon mahdollistaa ”one plan” toimintamallia, joka ottaa huomioon rajoitteita ja sääntöjä ja luo toteuttamiskelpoisen tuotantosuunnitelman. Tällä minimoidaan ajan, kustannusten ja resurssien heikkoa hyödyntämistä.

Suunnitelman laatiminen vaatii kolmen asian laajaa osaamista ja ymmärrystä:
1) Kumpi menetelmä sopii parhaiten yritykseesi, heuristiikka vai optimointi?
2) Mitkä rajoitukset, priorisoinnit ja säännöt tulee ottaa huomioon toteutuskelpoisessa tuotantosuunnitelmassa?
3) Mitkä suunnitteluprosessit tarvitsevat tukea? Esimerkiksi tuotannon suunnittelu, tehdassuunnittelu, pääsuunnittelu, taloussuunnittelu vai myynti- ja toimintasuunnittelu?

Optilon automatisoi toteuttamiskelpoisen suunnitelman kehittämisen. Edistynyt ennusteiden käsittely mahdollistaa keskittymisen arvoa tuottaviin tehtäviin, kuten esimerkiksi vaihtoehtoisten toimintatapojen analysointiin. Käytännössä se tarkoittaa enemmän analysointia ja vähemmän manuaalista suunnittelua, ja näin ollen myös tarkempaa tietoa muun muassa Capable-to-Promise:stä ja Available-to-Promise:stä.

Optilonilla on useita eri keinoja rakentaa tuotantosuunnitelma. Yhteistyökumppaniemme kanssa voimme käyttää heuristisia ja metaheuristisia metodeja, joissa voidaan ottaa huomioon kaikkia sääntöjä ja rajoitteita. Lisäksi voimme käyttää muita optimointimetodeja, kuten lineaarista ohjelmointia (LP ja MILP). Näillä menetelmillä voimme arvioida eri materiaali- ja kapasiteettirajoituksia:

 • Tavarantoimittajien valmius ja materiaalirajoitukset
 • Tuotantotilarajoitukset
 • Lastauskapasiteetti
 • Kuljetuskapasiteetti
 • Henkilöstö ja miehitys
 • Työkalu- ja konekapasiteetti
 • Sekvensointitarve

Kun mallinnus, ”what-if” -simuloinnit tai ennusteet ovat ratkaisevassa roolissa suunnitelman muutosten testauksessa, saamme vastauksia muun muassa seuraaviin kysymyksiin:

 • Mitä tilauksia pitää lykätä uudelleen priorisoinnin yhteydessä?
 • Mitä tapahtuu, jos kapasiteettia mukautetaan pullonkaulojen mukaan?
 • Mihin asiakkaisiin koneen X kapasiteetin pienentäminen vaikuttaa?
 • Mitä tapahtuu, jos toimitus ei tule perille ajoissa?
 • Kuinka yllä olevia esimerkkejä voidaan arvioida yhdessä?

Supply Chain Planning - Optilon

Optilon luo arvoa johtavien logistiikkasovellusten avulla. Yksi kolmesta liiketoimialueistamme on Supply Chain Planning. Ovatko toimialueiden haasteet tuttuja tai oletko kiinnostunut kuulemaan lisää siitä, kuinka suunnitellaan yksi tai useampia tuotantolaitoksia?

Jos vastauksesi on kyllä, katso alta löytyvä video.

Kulloinkin parhaiten sopivat logistiikkasuunnittelukäytänteet riippuvat pitkälle toimialasta, mutta tyypillisimpiä toimialueita, joille suunnittelua tehdään, ovat ruoka- ja juomatuotanto, konepajateollisuus ja terästeollisuus. Muillakin aloilla on haasteita ja prosesseja, joihin suunnittelua sovelletaan. Alla joitakin esimerkkejä:

Optilon - Sälj- och verksamhetsplanering

Sales and Operations Planning

Sales and Operations Planning prosessin ensisijainen tavoite on selvittää mitä ja minkä verran asiakkaasi ostavat ja mikä on kykysi vastata tähän kysyntään.

Optilon - Produktionsplanering-Submenu

Tuotannonsuunnittelu

Tuotannonsuunnittelu on suunnittelun yksityiskohtaisin taso, joka jakaa tilaukset ja toiminnot erilaisiin tuotantoresursseihin tehtaassa.

Optilon - Fabriksplanering

Tehdassuunnittelu

Tehdassuunnitteluratkaisumme yhdistää myynnin ja markkinoinnin, tuotannon, jakelun ja hankinnat toimitussitoumuksen saavuttamiseksi.

Optilon - Huvudplanering

Pääsuunnittelu

Pääsuunnittelussa tehdään keskipitkän aikavälin suunnitelmia ja pyritään selvittämään tarkasti asiakastarpeet ja asettamaan kapasiteetti ja suunnitelma ryhmätasolle.

Supply Chain Planning- palvelumme

Tuotannonsuunnittelu

Tuotannon suunnitteluanalyysissä kartoitamme olemassa olevat prosessit myynti ja liiketoimintasuunnittelussa, pää-, tarve-, materiaali-, detalji- ja tuotantosuunnittelussa, sekä analysoimme tuotanto- ja suunnittelustrategiat. Analyysin pohjalta ehdotamme kokonaisvaltaista ratkaisua tehostetuille prosesseille, työkaluille ja strategioille. Usein teemme myös asiakasdatasta kokonaismallin suunnittelutyökalulla. Asiakas on aina mukana validoimassa mallia.

Uusien tuotannonsuunnitteluprosessien käyttöönotto

Tuotannon suunnittelu on ollut osa Optilonia alusta alkaen. Vuosien varrella olemme tehneet satoja tuotannon suunnitteluprosessien käyttöönottoprojekteja erilaisissa yrityksissä. Prosessit rakentuvat päivittäiseen optimoinnin suunnitteluun ja siinä otetaan huomioon kapasiteetti, materiaali ja muut rajoitteet. Monesti tilaushallinta ja valmistuksen hallinta löytyvät toiminnanohjausjärjestelmästä, mutta me hallinnoimme tilausta ja tuotantoa lisäksi optimointityökaluilla. Tavoitteena onkin varastoa ja läpimenoaikoja pienentävä tuotanto- ja ostosuunnitelma, joka samanaikaisesti tehostaa työntekijöiden työtä ja on asiakaslähtöisempi. Käyttöönottoprojekti kattaa myös muiden kokonaisuuteen liittyvien asioiden tarkistamisen, kuten raportoinnin, hankinnan ja tilausjärjestelmän.

Haluatko lisää tietoa logistiikkasuunnittelupalveluistamme?

Ota yhteyttä Magnus Edbergiin +46 709 37 92 80 tai magnus.edberg@optilon.se (ruotsi/englanti).

Jaa