Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää siitä, kuinka voimme auttaa yritystäsi?

Nimi (pakollinen)

Sähköposti (pakollinen)

Aihe

Viesti

Sign up to our newsletter

Supply Chain Design

Toimitusketjuanalyysin tavoitteena on ymmärtää ja analysoida nykyinen tuotantoketjusi sekä arvioida mahdolliset tulevaisuuden vaihtoehdot, jolla toimitusketjullesi voidaan luoda optimaalinen rakenne.

Optilon offer Supply Chain DesignVastaako toimitusketjusi rakenne varmasti markkinoiden vaatimuksia parhaalla mahdollisella tavalla? Pystytkö vastaamaan muutoksiin riittävän nopeasti? Toimitusketjuanalyysi tarjoaa oikeanlaista osaamista  edellä mainitun haasteiden käsittelemiseen.

Tärkein edellytys toimitusketjullesi on se, että se on muotoiltu vastaamaan markkinoiden vaatimuksia. Rajoitteiden, riskien ja mahdollisuuksien tiedostaminen sekä ymmärtäminen voivat johtaa isoihin säästöihin tai pääsyn uusille markkinoille. Aiemmin yritysten toimitusketjujen analysointi on ollut aikaa vievää ja tuloksia on ollut vaikea hahmottaa. Siksi analyysejä on tehty harvoin ja työkaluna useimmiten Excel-taulukot. Tänä päivänä tuotantoketjusta voidaan Optilonin teknologian avulla rakentaa virtuaalinen malli, josta löytyvät tarpeelliset tiedot muun muassa kustannusrakenteista, säännöistä ja rajoitteista. Tällä voit optimoida nykyisen rakenteen ja simuloida vaihtoehtoisia rakenteita tulevaisuuteen.

Optimoinnissa suurena haasteena ovat aina taustalla olevat olettamukset. Optilonin avulla voit testata ja arvioida näitä olettamuksia ja saada esille todellisia ja toteutuskelpoisia vaihtoehtoja. Yhdistämällä optimoinnin ja stokastinen simuloinnin saadaan aikaan skenaarioita, minkä ansiosta pääset järkevästi analysoimaan ja testaamaan olettamuksiasi.

Toimitusketjuanalyysiin kuuluu useita vaiheita. Lähtökohtana toimii tietämys nykyisestä tilanteesta. Tilannekuvan perusteella voidaan visualisoida nykyisen toimitusketjusi. Seuraavaksi haetaan optimaalinen rakenne pohjautuen nykytilaan. Tässä vaiheessa voidaan huomioida muita tekijöitä, kuten esimerkiksi cost-to-serve -analyysi, tuotteiden lanseeraamien ja tuotteiden asteittainen poistaminen, samoin kuin kasvihuonekaasupäästöjen mallintaminen, jotta saadaan paras ymmärrys resurssien käytöstä. Kolmannessa vaiheessa olemassa oleva rakenne haastetaan erilaisten vaihtoehtojen kautta. Tässä vaiheessa hyödynnetään muun muassa Point of Gravity ja Greenfield -analyysejä. Tyypillisiä esimerkkejä tilanteista, joissa nykytilannetta haastetaan, ovat fuusiot ja yrityskaupat.

Lähestymistapa avaa valtavan määrän mahdollisuuksia sekä strategiseen että taktiseen päätöksentekoon. Päätökset esimerkiksi kapasiteetin lisäämisestä tai strategisista hankinnoista voidaan viedä uudelle tasolle. Kyseessä on jatkuva prosessi, joka luo edellytykset proaktiiviselle logistiikkaketjulle.

Haluatko tietää lisää toimitusketjuanalyysistä?

Katso videomme toimitusketjuanalyysistä Optilonilla.

Toimitusketjuanalyysipalvelumme

Toimitusketjuanalyysin avulla pystytään vastaamaan strategisiin kysymyksiin, mutta mallia voidaan hyödyntää myös taktisen päätöksenteon pohjana.

Esimerkkejä toimitusketjuanalyysin sovellustavoista:

Kasvihuonepäästöjen analyysi

Optilonin toimitusketjuanalyysi antaa yrityksille mahdollisuuden huomioida ympäristövaikutuksensa ja kehittää omaa ympäristöohjelmaansa.

Optilon - Produktlansering

Tuotteiden lanseeraus ja valikoimasta poistaminen

Uusien tuotteiden lanseeraus ja yhtä lailla tuotteiden poistaminen markkinoilta voi häiritä yrityksen toimitusketjun toimintaa ja vaatia suuria muutoksia toimintaperiaatteisiin.

Optilon - Transportmodellering

Kuljetusanalyysi

Polttoaineiden hintaerot ja muut muuttuvat tekijät vaikeuttavat usein tulevaisuuden jakelun suunnittelua. Tästä syystä kuljetusanalyysi on tärkeää.

Optilon - Cost To Serve

Cost-to-Serve

Verkoston logististen aktiviteettien analyysi ja kiinteiden sekä muuttuvien kulujen allokointi auttaa analyytikkoa ymmärtämään todelliset kulut.

Optilon - Tyngdpunktsberäkning

Painopistelaskelmat (Point of Gravity Calculation)

Kun päätetään sijaintia uusille tiloille, etsitään painopisteen laskennalla paras ja asiakaskuljetusten näkökulmasta järkevin piste.

Optilon - Greenfieldanalys

Greenfield-analyysi

Greenfield-analyysi tarkoittaa asiakkaan maantieteellisen sijainnin ja kysyntävolyymien huomioimista jakelukeskuksen sopivan maantieteellisen sijainnin löytymiseksi.

Optilon - Fusioner

Fuusiot ja yrityskaupat

Fuusioiden ja yrityskauppojen seurauksena toimitusketjuun tehdään usein muutoksia, jotta kulut pysyvät kurissa. Turhat yksiköt, omistukset, tavarantoimittajat, asiakkaat ja tuotteet monimutkaistavat analysointia.

Kiinnostuitko toimitusketjuanalyysistä?

Ota yhteyttä Optilonin myyntipäällikköön Jens Stenquistiin
+46 709 379 285 tai jens.stenquist@optilon.se (ruotsi/englanti).

Jaa