Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää siitä, kuinka voimme auttaa yritystäsi?

Nimi (pakollinen)

Sähköposti (pakollinen)

Aihe

Viesti

Sign up to our newsletter

Varastonoptimointi

Optilon hyödyntää palvelun optimointia, joka perinteisen varastonoptimoinnin tuoreempi malli.

Varastonmallinnustekniikat

Palvelun optimoinnissa käytetään varastonmallinnustekniikoita, joilla täydennetään perinteisen varastonhallinnan rajallisuutta. Tekniikoiden avulla voidaan kuvata tarkasti varaston odotettua käyttäytymistä SKU-/varastopaikkatasolla myös hitaasti kiertävien artikkelien osalta. Palvelun optimointi perustuu todennäköisyysjakaumiin, joilla voidaan esittää erilaisia hajonta- ja vinousmalleja ja ottaa huomioon kaikki tarvittavat parametrit. Täysin automatisoidun prosessin tuloksena on stock-to-service-käyrä (STS), joka kuvaa tarkasti halutun palvelutason (tilausrivin toteutuminen) ja keskimääräisen varastotarpeen suhdetta, ja antaa samalla tarvittavat valvontatasot (varmuusvarasto, täydennystaso, perusvarasto, jne.).

Palvelun optimoinnin ennusteilla voidaan kuvata erilaisia stokastisia kysynnän käyttäytymismalleja nopeasti liikkuvista ajoittaisiin kysyntämalleihin itsemukautuvan todennäköisyysjakaumamallin avulla. Näin saadaan luotettavaa tietoa varaston mallinnusvaihetta varten.

Varastonoptimointimenetelmä

Palvelun optimoinnin kaksi päätoimintoa ovat:

Varastovalikoiman optimointi:

Määrittää automaattisesti optimaalisen palvelutason SKU-/varastopaikkakohtaisesti, millä puolestaan saavutetaan liiketoiminnan globaalien tavoitteiden mukainen palvelutaso, ja optimoi samalla kohdefunktion. Varastonoptimointiprosessissa voidaan ottaa huomioon erilaiset rajoitukset, jotka voidaan määritellä aggregoidulla tasolla ja/tai yksittäisen SKU:n/varastopaikan tasolla.

Moniportainen optimointi:

Varaston ”vertikaalinen” kohdentaminen toimitusketjun eri portaille, jotka voivat olla jakeluverkon tasoja (porrastaminen, riskien hajauttaminen) tai materiaaliluettelon tasoja (lykkääminen). Muista samantapaisista menetelmistä poiketen palvelun optimointi muuttaa toimitusketjun alkupään ”epätäydelliset” palvelutasot loppupään stokastisiksi viiveiksi. Deterministiset arvot eivät ole riittävän hyviä.

Haluatko tietää lisää Optilonin varastonoptimoinnista?

Ota yhteyttä Optilonin myyntipäällikköön Jens Stenquistiin
+46 709 379 285 tai jens.stenquist@optilon.se (ruotsi/englanti).

Jaa