Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää siitä, kuinka voimme auttaa yritystäsi?

Nimi (pakollinen)

Sähköposti (pakollinen)

Aihe

Viesti

Sign up to our newsletter

Palvelutason optimointi (Service Optimization)

Palvelutason optimoinnilla saat tehtyä niin sanotusti vähemmällä enemmän. Automatisoimalla kysynnän ennustamisen ja samanaikaisella optimaalisen varastotason määrittämisellä saavutat taatun saatavuuden pienimmillä mahdollisilla kustannuksilla.

Optilon offer Service OptimizationOletko joskus ihmetellyt, miksi tiettyjä myyntiartikkeleita ei ole koskaan saatavilla samanaikaisesti kuin muita artikkeleita on liikaa, vaikka tavoitteet on asetettu palvelua ja saatavuutta ajatellen? Oletko varma, että tähtäät oikeaa varastotasoa suhteessa haluttuun palvelutasoon? Palvelutason optimointi antaa vastaukset kysymyksiisi.

Palvelutason optimointi takaa tietyn palvelutason jokaiselle valikoiman myyntiartikkelille. Palvelutaso riippuu asetetusta saatavuustavoitteesta joka huomioi tuotteen käyttäytymistä markkinoilla, eli kuinka hyvin kysyntä on ennustettavissa. Tämä erottaakin palvelutason optimoinnin perinteisestä ABC-luokitteluun perustuvasta varastonhallinnasta.

Palvelutason optimointi ei arvioi koko artikkelivalikoiman keskimääräistä saatavuutta, vaan jokaisen artikkelin erikseen. Palvelutason optimointiprosessissa on neljä askelta: 1) kysyntäsuunnittelu, 2) varastonoptimointi, 3) täydentäminen ja 4) kollaboraatio.

Kysynnän suunnittelu

Palvelutason optimointi alkaa kysynnän suunnittelusta. Jotta voimme luoda tilastollisen ennusteen, meidän on ymmärrettävä, kuinka asiakkaasi ja tuotteesi käyttätyvät markkinoilla. Tutkimme ja vertailemme myyntitietoja tilausrivikohtaisesti, jotta saamme ymmärryksen tilausten määristä, tiheydestä ja koosta. Dataa ei aggregoida, jottei mitään tärkeää kadoteta prosessin aikana. Tätä menetelmää voidaan kutsua myös demand sensing -nimellä. Yhdistelemällä saatua informaatiota muun tyyppiseen tietoon, esimerkiksi ostokäyttäytymiseen tai kampanjoihin, luomme hyvän yleiskuvan tulevista tarpeista ja myyntiä parantavista toimenpiteistä.
Verrattuna perinteiseen kysynnän suunnitteluun emme keskity vain aikaisempien ennusteiden tarkkuuteen, vaan myös ennusteen tulevaan luotettavuuteen. Se onkin tärkeää informaatiota seuraavaa askelta, varastonoptimointia, varten.

Varastonoptimointi

Varastonoptimoinnin tärkeys on kasvanut samalla, kun laadukkaasta asiakaspalvelusta on tullut yhä tärkeämpää. Siitä on tullut myös vaativampaa, sillä kysyntävaihtelut lisääntyvät tuotevalikoimien kasvaessa. Tällainen ympäristö vaatii hyvää varmuusvaraston hallintaa, joka kuitenkin tulisi toteuttaa mahdollisimman vähän pääomaa sitomalla. Tästä syystä perinteinen, esimerkiksi ABC-luokituksiin perustuva varastonhallinta ei mielestämme riitä.

Jotta voisit määrittää ja tarjota oikeanlaista asiakaspalvelua, tarvitset tietoa palvelutason, eli saatavuuden, ja varastoinvestointien välisestä suhteesta. Perinteinen varastonhallinta lähtee halutun palvelutason määrittämisestä, joka on yleensä myynti-, toimitus-, ja talousosastojen välinen kompromissi. Erona tähän, palvelutason optimointi pohjautuu tarkkaan määriteltyyn päätöksentekoon. Siten eri sidosryhmät ymmärtävät, mitä varastoinvestointia tarvitaan jokaista palveluasteen lisäystä varten, kaikille vaihtoehdoille, sekä kaikissa artikkeli- varastopiste- yhdistelmissä. Tämä pohjautuu ennusteen tulevaan luotettavuuteen aikaisemman ennusteen tarkkuuden sijasta. Huono tuleva luotettavuus tarkoittaa, että artikkelia on vaikea ennakoida, mikä taas vaatii suurempaa varmuusvarastoa korkean palvelutason ylläpitämiseksi. Hyvä luotettavuus taas päinvastoin osoittaa, että artikkelin kysyntää on helpompi ennustaa, mikä vaatii pienempää varmuusvarastoa hyvän palvelutason turvaamiseksi. Näillä toimintatavoilla Optilon mahdollistaa asiakkailleen korkean palveluasteen saavuttamisen sekä varaston pienentämisen samanaikaisesti.

Täydentäminen

Asiakaskäyttäytymisen ymmärtäminen ja varmuusvaraston määrittäminen ovat tärkeitä seikkoja. Niiden onnistumiseksi tulee optimoida varaston täydentäminen koko verkostossa, toimittajilta loppuasiakkaille asti. Sinun pitää myös pohtia eri muuttujia, kuten tuotantotilan kokoa, kuljetuspuolen kokoa ja toimitusaikoja. Vaikka tavanomainen liiketoimintajärjestelmä kattaakin monia näistä toiminnoista, otetaan kuitenkin harvoin huomioon ympäristön monimutkaisuus ja vaihteluvuus. Läpimenoajan vaihtelut, sekä väliaikaiset kuljetuskapasiteetin ja jakelun rajoitukset tarvitsevat optimointia. Kutsumme tätä täydentämisen optimoinniksi.

Kollaboraatio

Palvelutason optimoinnin tärkeänä lähtökohtana on pitkälle viety automatisointi aiemmin mainituissa askelissa. Tietyissä tapauksissa on kuitenkin tärkeää jakaa tietoa toimitusketjussa ja hyödyntää markkinatietoa. Tämä on erityisesti kampanjatiheillä aloilla tärkeää. Kumppaneiden välistä yhteistyötä saatetaan tarvita myös toimitusketjun yhteensovittamiseen. Tämä on tärkeää esimerkiksi silloin kun varastonohjaus tapahtuu asiakkaittesi toimeksiannosta tai kun toimittajasi ohjaavat varastoa, tämä tunnetaan nimellä Vendor Managed Inventory (VMI ).

Opi enemmän palvelutason optimoinnista

Katso videomme  “Service Optimization with Optilon “.

Palvelutason optimointipalvelumme

Palvelutason optimointi on käsitteemme, joka kattaa varastonohjauksen kaupan ja valmistuksen aloilla. Palvelumme on laaja ja sisältää kaiken, mitä yritykseltäsi vaaditaan, jotta se voi tarjota asiakkailleen parhaan mahdollisen palvelun.

Lue alta lisää palvelutason optimointitarjouksemme eri osista:

Optilon - Prognostisering

Ennusteen tekeminen

Tarjoamiemme ratkaisujen avulla voit automaattisesti analysoida kysyntähistoriaa saadaksesi selkeää tietoa yksittäisten artikkelien täydennysmallista.

Optilon - Kampanjprognosticering

Kampanjaennusteen tekeminen

Kysyntäsuunnittelun vaativimpia ongelmia on kampanjavaikutusten ennustaminen suhteessa alla olevaan kysyntään.

Optilon - Leverantörsstyrt Lager

Vendor Managed Inventory (VMI)

VMI:ssä toimittaja on vastuussa toimitustarpeen määrittämisestä asiakkailta saatujen varastotavoitteiden mukaisesti.

Inventory optimization

Varastonoptimointi

Optilon hyödyntää palvelun optimointia, joka perinteisen varastonoptimoinnin tuoreempi malli.

Optilon - Demand Sensing

Demand sensing

Demand sensingin, eli jokaisen tuotteen kysynnän erityislaatuisuuden tuntemisen, ytimenä on pääsy asiakaskäyttäytymisen yksityiskohtiin ja sen analysointi matemaattisten algoritmien avulla.

Optilon - Återanskaffningsoptimering

Täydennysoptimointi

Täydennysoptimointi yhdistää ennusteiden ja varastonoptimoinnin tulokset, joiden pohjalta luodaan täydennysehdotus.

Haluatko tietää enemmän palvelutason optimoinnista?

Ota yhteyttä Optilonin myyntipäällikköön Jens Stenquistiin
+46 709 379 285 tai jens.stenquist@optilon.se (ruotsi/englanti).

Jaa