Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää siitä, kuinka voimme auttaa yritystäsi?

Nimi (pakollinen)

Sähköposti (pakollinen)

Aihe

Viesti

Sign up to our newsletter

Palvelut

Optilon luo liiketoimintahyötyä optimoimalla toimitusketjuja markkinoiden johtavilla Supply Chain -sovelluksilla. Tarjoamme mm. seuraavia palveluja ja liiketoiminnan kehityshankkeita. Voimme myös tarjota palveluja asiakkaidemme erityistoiveiden ja -tarpeiden mukaan.

Supply Chain Design – analyysi

Supply Chain Design -analyysi kattaa toimitusketjun optimoinnin tehokkaan toimenpanon saavuttamiseksi asetettujen tavoitteiden mukaan. Yksi analysoinnin peruste voi olla uuden jakelukeskuksen sijainnin määrittäminen, eli päätös muuttaa fyysistä toimitusketjua. Toinen voisi olla tietyn valikoiman tarjonnan muuttaminen. Analyysiin kuuluu yhden optimointimallin luominen, mahdollisten skenaarioiden arvioiminen sekä oikeasta toimintavasta keskusteleminen ja sen analysoiminen. Usein herkkyysanalyysin tukena käytetään myös stokastista simulointia, jotta ratkaisua voidaan arvioida todellisten epävarmuustekijöiden pohjalta.

Point of Gravity – analyysi

Optilon tekee varastojen ja muiden toimipisteiden painopistelaskelmia (point of gravity calculations). Analyysistä on hyötyä esimerkiksi uusien toimipisteiden, kuten uuden varaston, paikasta päätettäessä. Painopistelaskelma on kolmivaiheinen prosessi. Nämä vaiheet ovat jokaisen täydennyspaikan pituus- ja leveysasteen määrittäminen, painopisteen laskeminen suoran lentoetäisyyden perusteella ja painopisteen laskeminen todellisen etäisyyden perusteella (esim. perustuen tietoihin tieverkostosta).

Palvelu – ja varastoanalyysi

Ennuste- ja varastoanalyysillä pyritään osoittamaan, miten uuden prosessin ja uuden työkalun avulla voidaan parantaa palvelua ja/tai vähentää pääomasidontaa. Nykyisiä asiakastietoja ja asiakkaan suunnittelu- ja markkinastrategioita hyödyntämällä teemme ehdotuksia palvelutasotavoitteesta ja kunkin valikoimasegmentin varastotasosta. Palveluun kuuluu myös se, että työkalu muodostaa tilastollisesti laskettuja ennusteita kaikille tuotteille. Arvioimme lisäksi, tämän prosessin säästöpotentiaalia ja potentiaalia parantaa palvelua.

Uuden ennuste – ja tarvesuunnitteluprosessin käyttöönotto

Hyvässä kysyntäsuunnittelussa on usein kyse määrällisten ennustelaskelmien yhdistämisestä toimiviin prosesseihin, jotta markkinatietoja voidaan kerätä mahdollisimman tehokkaasti. Tämä koskee myös kampanjoiden vaikutusta ja ennusteisiin. Optilon hyödyntää tällä osa-alueella vakiotyökaluja, ja näiden työkalujen ja osaamisemme avulla voimme suunnitella ja toteuttaa asiakkaiden vaatimuksia ja toiveita vastaavia prosesseja.

Uuden varastonoptimointi- ja täydennysprosessin käyttöönotto

Sidotun pääoman vähentäminen varastoja pienentämällä on lähes jokaisen yrityksen tavoite. Optilon käyttää sovellusta, joka optimoi koko valikoimaa koskevan palvelun ja määrittää tämän perusteella kaikille tuotteille sopivan varastomäärän. Tällä menetelmällä pystytään myös optimoimaan täydennysprosessia. Varastomäärien laskenta ja täydennystilaukset tehdään markkinoiden parhaalla varastonoptimointityökalulla. Tämän jälkeen tiedot viedään liiketoimintajärjestelmään, jossa yrityksen varastomääriä ohjataan.

Tuotannonsuunnitteluanalyysi

Tuotannonsuunnitteluanalyysissä kartoitamme mm. myynnin ja liiketoiminnan suunnittelun, pääsuunnittelun, tarvesuunnittelun, materiaalisuunnittelun, aikataulutuksen ja tuotannonsuunnittelun nykyiset prosessit ja analysoimme tuotanto- ja suunnittelustrategiat. Analyysin perusteella ehdotamme kokonaisvaltaista ratkaisua, johon sisältyvät prosessit, työkalut ja strategiat.

Uudenlaisen tuotannonsuunnitteluprosessin käyttöönotto

Tuotannonsuunnittelu on ollut alusta lähtien Optilonin merkittävimpiä liiketoiminta-alueita. Olemme vuosien mittaan ottaneet käyttöön satoja tuotannonsuunnitteluprosesseja eri yrityksissä. Nämä prosessit perustuvat päivittäin optimoituun suunnitteluun optimointisovelluksella, joka huomioi kapasiteetin, materiaalin ja muut rajoitukset. Monissa tapauksissa tuotantoa ja sisäänostoja koskevien tilausten luonti tapahtuu liiketoimintajärjestelmän asemasta optimointisovelluksessa. Tällaisen hankkeen tarkoituksena on luoda suunnitelma, joka pienentää varastoa, vähentää keskeneräisten töiden määrää ja lyhentää toimitusaikoja sekä helpottaa paremman ja asiakaskohtaisemman prosessin toteutusta niiden osalta, jotka tekevät yrityksessä suunnittelutyötä. Käyttöönottohankkeeseen kuuluu myös muiden prosessien, kuten jälkiraportointi-, tilaus- ja peruutuskäytäntöjen, arviointi.

Toimitusketjun analyysi

Arvioimme yrityksen koko toimitusketjun selvittääksemme, missä ovat parhaat mahdollisuudet luoda hyvää palvelua, vähentää pääomasidontaa ja pienentää toimituskustannuksia. Meillä on runsaasti kokemusta ja asiantuntemusta varastoista, kuljetuksista, ennusteista, kampanjoinnista ja tuotannosta, ja tämän analyysin puitteissa yhdistämme useita Optilon-kompetensseja voidaksemme analysoida asiakkaan haasteet näillä osa-alueilla. Analyysin perusteella laaditaan kehityssuunnitelma, joka kertoo, miten asiakas voi saavuttaa parhaan mahdollisen tuloksen.

ROI

Liiketoimintahyödyn luominen on kaikkien hankkeidemme keskeinen tavoite, ja siksi teemme ahkerasti ROI-laskelmia asiakkaidemme kanssa. Jos tarvitset apua suunnittelu- ja logistiikkainvestointeihin liittyvien ROI-laskelmien kanssa, ota meihin yhteyttä.

Toimitusketjujen optimointia koskeva neuvonta

Me Optilonissa olemme suunnittelun ja optimoinnin asiantuntijoita. Meillä on monivuotinen kokemus eri aloilla toteutetuista hankkeista. Jos tarvitset suunnittelua ja optimointia koskevaa neuvontaa, ota yhteyttä meihin.

Jos haluat lisätietoja

Ota yhteyttä Optilonin myyntipäällikköön Jens Stenquistiin
+46 709 379 285 tai jens.stenquist@optilon.se (ruotsi/englanti).

Jaa